International: China

Beijing: 

Jenny Super Market In front of Eupropean Garden Villa,

Baizhi Zhuang, Hou Sha Gu Town, Shun Yi District, Beijing

 

Fujian: 

Dongzhi Foods Super Market

Zengjing, Qingyang District, Jinjiang City, Fujian Province 

 

Guangdong:

Guangdon Lerun Department Store Co., Ltd

50-66 JianHaoJiaYuan, 1-2 Layer, Shangdu Road,

Hiazhu District, Guangzhou 

 

Guangzhou Corner's Chain Stores Management Co., Ltd

5 F, Mid Tower, Water Resources Warehouse, 152 Tianshou Road,

Tianhe district, Guangzhou

 

Yongli Super Market

No. 17 Zhicai Road, Jiangmen City, Guangdong 

 

Shanghai: 

Isetan & GL Grocery

B1 Floor, No.222 Madang Road, Luwan District, Shanghai 

 

Shanghai FreshMart

No. 1618, the West of Nanjing Road, Anjing District, Shanghai 

 

Takashimaya

No. 1438, Hongqiao Road, Changning District, 

Gubei International Wealth Center, Shanghai 

 

        Nextiage

No.501, Zhangyang Road, 7 Floor, Nextiage Market,

New Pudong District, Shanghai GL Japan Plaza B1 Floor,

 

GL Japan Plaza

No. 222 Madong Road, Shanghai 

 

Jiangsu

​Suzhou FreshMart & Shop

      No. 268, Wangdun Road, Industrial Park, Suzhou 

 

City Super Stores

 

For information on our products and stores in China contact:

Guangzhou Yiya Trading

       Tel: 0086 20-83221260 

       Email: info@yiyafoods.com 

Stay updated on our latest news, product launches, and promotions!

SalDoce Fine Foods

Suite 101E, 80 William St

Woolloomooloo NSW 2011 Australia

t: +61 (2) 8354 0841

e: info@yesyoucan.net.au

www.yesyoucan.net.au

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • YouTube
  • Pinterest
  • LinkedIn